πŸ’šπŸ’š Thalawathugoda Body Spa β€¦πŸ’šπŸ’š(0752376881)/πŸ“ž(0723282551) πŸ’œπŸ’œFULL BODY MASSAGE ( Rs.1500) πŸ’œπŸ’œ

πŸ’šπŸ’š Thalawathugoda Body Spa β€¦πŸ’šπŸ’š(0752376881)/πŸ“ž(0723282551) πŸ’œπŸ’œFULL BODY MASSAGE ( Rs.1500) πŸ’œπŸ’œ

🎈🎈Hello Gentlemen ☺️☺️

πŸ˜ƒπŸ˜ƒ WE ARE DOING EVERYTHING πŸ˜ƒπŸ˜ƒ

🌺 Full Body Massage
🌺 Full Body Massage & Feeling=Rs.3000/=
🌺 Full Body Massage & Full Service=Rs.4500/=
🌺 B 2 B Massage

πŸ’šπŸ’šΰΆ‰ΰΆ­ΰ· සුහශීࢽී ΰ·€ΰ·’ΰ·ΰ·Šΰ·€ΰ·ΰ·ƒΰ·€ΰΆ±ΰ·ŠΰΆ­ ΰ·ƒΰ·šΰ·€ΰ·ΰ·€ΰΆšΰ·Š ࢽࢢා ΰΆœΰ·ΰΆ±ΰ·“ΰΆΈ සࢳහා ΰΆ…ΰΆ΄ ΰ·ƒΰΆΈΰΆœ ΰΆ‘ΰΆšΰ·Š ΰ·€ΰΆ±ΰ·ŠΰΆ±..πŸ’šπŸ’š

😍 Best Feeling Massage
😍 Age 22 – 29 Girls
😍 Best Selection

πŸ’— Parking Available
πŸ’— Don’t Waste Our Time
πŸ’— Welcome Genuine Coustmer

Full Service = Rs.4500/=