🇫 🇺 🇱 🇱  🆂🅴🆁🅅🅸🅲🅴 (තලවතුගොඩ).”4͟0͟0͟0͟/=( 📞0789402033)

🇫 🇺 🇱 🇱  🆂🅴🆁🅅🅸🅲🅴 (තලවතුගොඩ).”4͟0͟0͟0͟/=( 📞0789402033)

රු4,000

හායි සර් මගෙ නම මල්ශා. මන් ඉන්නෙ තලවතුගොඩ මගේ ප්‍රයිවට් ප්ලේස් එකක .
මම පාර්ට් ටයිම් මේ ජොබ් එකට එන්නෙ .ආරක්ශා සහිතව මගෙ
රූම් එකටත් එක්ක රු 4000 යි ගන්නෙ .ලිප් කිස් එකයි ඇනල් සෙක්ස් එකයි නැතුව ඔන දෙයක් දෙනව .එන්න අද මාත් එක්ක සතුටු වෙන්න .ගෙවන මුදලට මන් ඔයාට උපරිම සතුටක් දෙනව ..නයිට් වලට විසිට් වලට මන් එන් නැහැ සර් ..බලාගෙන ඉන්නවා කෝල් එකක් දීලා හම්බෙන්න එනකන් 💞💞💞💞💞💞💞