සුපිරි මසාජ් එකක් නුවරින්

රු2,000

අමතන්න: 0775933629 📞

💯 real photo. මම ඉන්න තැනට එන්න.

මම ඉන්න අනිවත්ත (දොඩම්වල හංදියේ සිට 200m දුරින්)
මහනුවර පිරිසිදුම සම්භාහන මද්‍යස්ථානයට පැමිණ වෙනස වටහා ගන්න..😏
අප ආයතනයට පැමිනෙන ඔබට මම ඇතුලු ඔබට කැමති තෙරපිවරියක් තෝරා ගැනීමට අවස්තාව ලැබෙන අතර ඔබ මින් පෙර නොවිදි ස්පා ඇත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවනු ඇති. 🥰
💆 හෙඩ් මසාජ්
💆‍♂️ බොඩි මසාජ්
🍄 ස්ටීම් මසාජ්
🔫 මසාජ් ගන් මසාජ්
💆🏼 හැපි එන්ඩින්ග් 😋
💆🏼 ටචින්ග් ඇන්ඩ් ෆීලින්ග්
ඇතුලත් වීමේ ගාස්තු රු.2000/- පමණි. අමතන්න 0775933629